پاکی- پلیدی

«قل لا یستوی الخبیث والطّیب و لو اعجَبَکَ کثره الخبیث فاتّقوا الله یا اولی الالباب لعلّکم تفلحون» سوره مائده آیه 100 

بگو هرگز پلید و پاک یکسان نیستند، هرچند زیادی پلیدی ها تو را به شگفت آورد. پس ای صاحبان خرد از خدا پروا کنید باشد که رستگار شوید.برچسب ها: الخبیث
زمان: 2018-06-20 13:00:04